Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas
RSS ikonėlė Pagrindinio puslapio ikonėlė
 • Humoro procedūros #20

  Paskelbta lapkričio 24th, 2017 Šarūnas Be komentarų

  Humoro procedūros #20

  Humoro procedūros – juodojo humoro zona.

  * * *
  #0191 Humoro procedūros
  Dvi blondinės ilgai klaidžiojo mišku, kol pagaliau pasiekė proskyną.
  – Mano galva, tai elnių takas, – pralemeno viena blondinė.
  – O aš manau, kad ją pramynė meškos, – paprieštaravo kita.
  Ir vos tik jos susikibo ginčytis, kaip jas bematant nutrėškė pravažiuojantis traukinys.

  * * *
  #0192 Humoro procedūros
  – Prisiek, – sako jaunuolis savo mylimai merginai, – kad tu būsi man ištikima!
  – Prisiekiu!
  – Savo motinos gyvenimu?
  – Taip, savo motinos gyvenimu!
  – Beje, kaip ji jaučiasi?
  – Labai, labai prastai…

  * * *
  #0193 Humoro procedūros
  Vyksta sukarintos slaptosios tarnybos atrankos konkursas į atsilaisvinusią žudiko darbo vietą. Paskutinėje testų užduotyje reikėjo: įeiti į kambarį ir pistoletu nušauti savo žmoną. Pirmasis kandidatas iš karto atsisakė. Antrasis įėjo, o po pusvalandžio išėjo visas išpiltas prakaitu: „Aš negaliu žudyti savo artimo žmogaus…“ Trečias įėjo, netrukus iš už durų pasigirdo riksmai, trenksmai, o po 5 minučių jis susierzinęs išlindo: „Kodėl jūs, niekšai, tuščiais šoviniais užtaisėte, teko taburete nugalabyti!“

  * * *
  #0194 Humoro procedūros
  „Kelias į širdį eina per skrandį!“ – pareiškė išcentrinė kulka.

  * * *
  #0195 Humoro procedūros
  Jums bus kur kas lengviau keltis į darbą laiku, jeigu ant žadintuvo įtaisysite nedidelius pelėkautus.

  * * *
  #0196 Humoro procedūros
  Nuvorišas vairuoja mersą. Važiuodamas pamato šalikelėje bomžą, kuris atsiklaupęs rupšnoja vejos žolę.
  – Tu ką, mužike, išdarinėji? Visai trenktas?!
  Bomžas:
  – Mielas žmogau, tris dienas nieko burnoje neturėjau! Tai, pagalvojau, nors žolytės pakramsnosiu!
  Nuvorišas:
  – Ech tu, nusmurgėli! Nagi, šoki į mašiną! Šiandien aš dosnus geraširdis! Važiuosi su manimi!
  Važiuoja jie, vadinasi, drauge. Bomžas ir sako:
  – Ačiū tau, gerasis žmogau! Vis tik be reikalo pikti liežuviai plaka, kad turtuoliai godūs!
  Nuvorišas:
  – Tiek to, brolyti! Netrukus pasieksim mano vilą, pats pamatysi, kokia mano veja sultinga, nenupjauta!

  * * *
  #0197 Humoro procedūros
  Eina vaikinas kartu su panele pas ją į svečius, tik staiga, visai šalia jos namo, ėmė ir susuko jam pilvą taip, kad net akyse pažaliavo. Užeina, taip sakant, į jos butą. Mergina:
  – Tu eik į kambarį, įsitaisyk patogiai, o aš tik į tualetą nueisiu ir netrukus sugrįšiu.
  Na, vaikinui nepatogu pirma jos ten lėkti, nusprendė pakentėti. Įeina į kambarį, o ten dičkis šuo tupi.
  Paėmė, prikrovė jis tame kambaryje, galvodamas, kad visą kaltę suvers šuniui, o pats patenkintas nukiūtino į virtuvę, kur įsitaisė ant kėdės.
  Mergina išėjusi iš tualeto klausia:
  – O kodėl tu čia sėdi?
  – Tai kad kambaryje milžiniškas šuo tupi, aš jo bijau.
  – O kogi jo bijoti, juk jis pliušinis!

  * * *
  #0198 Humoro procedūros
  Petriukui pavėlavus į pamoką, mokytoja jo klausia: „Petriuk, kodėl pavėlavai?“
  – Tai kad mano senelis numirė, labai jau jis vikrus buvo.
  – Kaip tai nutiko?
  – Buvo gaisras.
  – Sudegė?
  – Ne, jis vikrus buvo, iššoko per langą.
  – Užsimušė?
  – Ne, sakau gi jums, kad labai jau vikrus jis buvo, gaisrininkai tentą išskleidė, tai jis ant jo nušoko, o atšokęs atgal į ugnį įšoko.
  – Sudegė?
  – Ne, vikrus jis, vėl iššoko.
  – Užsimušė?
  – Ne, na kaip jūs nesuprantate, ant tento nušoko ir vėl į ugnį įšoko.
  – Sudegė?
  – Ne, kaip jūs nesuprantate, vikrus jis buvo. Vėl iššoko.
  – Tai kodėl jis tuomet pasimirė?
  – Tai kad gaisrininkai jį nušovė, užkniso jis juos…

  * * *
  #0199 Humoro procedūros
  Mažylio mama laukiasi kūdikio. Vieną gražią dieną parūpo vaikiui paklausti jos:
  – Mama, o kodėl tavo toks didelis pilvukas?
  – Sūneli, tai kad aš išgėriau 5 litrus pieno.
  – Oi, išgerk dar penkis!
  Niekur nedingsi, vargšė moteriškė priversta gerti. Susikaupė, išgėrė, vos bepastovi ant kojų. O sūnelis spragtelėjo į jos pilvuką ir sako:
  – Na, ką! Prigėrei, gleivėtasai!?

  * * *
  #0200 Humoro procedūros
  Du pagiringi graboriai tįsdami numirėlį į kapines kažkur pakeliui laukuose jį pameta. Traktorininkas ardamas lauką pervažiavo gulintį lavoną. Na, galvoja, amba – žmogų nugalabijo. Ilgai nesvarstęs paėmė jį ir nugramzdino artimiausiame tvenkinyje. Žvejai glušino žuvis, žiūri – pyst, lavonas į paviršių išplaukė. Apsišiko vietoje – pagalvojo, kad plaukiką užplumpino. Nutempę į pasienį pririšo jį prie riboženklio stulpo. Eina pasieniečiai: „Bliamba, diversantas!“ Ėmė pleškinti automatų salvėmis. Pribėga arčiau pasižiūrėti, o tu jabitute, – civilis! Staigiai įgrūdo jį į džipą ir lėkte į artimiausią ligoninę. Po poros valandų iš operacinės išlinguoja nusikalęs chirurgas. Atraitodamas rankoves ištaria:
  – Taip, sužalotas tai išties atsakančiai, bet galiu jus patikinti, gyvens!

  <<< Humoro procedūros 19

  Humoro procedūros 21 >>>

  ……………

  caricatura.lt YouTube

  …………………………………………………………………………….

  www.facebook.com/caricatura.lt

  Komentuoti