Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas
RSS ikonėlė Pagrindinio puslapio ikonėlė
 • 1956 – „Šluota“ – 2004

  Paskelbta gruodžio 21st, 2016 Šarūnas Be komentarų

  1956 – „Šluota“ – 2004

  Lietuvos karikatūrų portalas renka satyros ir humoro žurnalo Šluota 1956 – 2004 m. komplektus.

  Skaityti likusią straipsnio dalį »

 • Širdis, peilis ir koltas – 50 m.

  Paskelbta gruodžio 12th, 2016 Šarūnas Be komentarų

  „Širdis, peilis ir koltas“ – 50 m.

  Dailininkas, karikatūristas, animatorius, knygų iliustratorius Romas Palčiauskas yra vienas iš nedaugelio Lietuvos komiksų pradininkų, kurio kūrybos kraitėje puikuojasi daugelio pamėgti ir ypač vyresnės kartos žmonėms gerai žinomi komiksai: „Širdis, peilis ir koltas” (1966–1967), „Fredas – „Medinė koja“ (1967–1968 m.), „Džekas ir Bobis“ (1968–1980 m.), „Suodžiaus ir Pempės nuotykiai“ (1973 m.), „Dūda ir Brukas“ (1992–1994 m.), o taip pat ir kiek mažiau gal žinomų, trumpesnės apimties iliustruotų pasakojimų, bet taip pat puikių komiksų. Autoriaus teigimu, žurnale „Šluota“ iš viso buvo atspausdinta apie 200 jo nupieštų komiksų.

  (Info: 1957 m. buvo atspausdinti Igno Laurušo pasakojimai apie „Rapolą Krapą“; žurnale „Švyturys“ nuo 1962 m. buvo reguliariai spausdinamas F.Samuko mini komiksas „Miko Ridiko nuotykiai“).

  „Širdis, peilis ir koltas“

  Dar besimokydamas Vilniaus Dailės institute R.Palčiauskas pradėjo bendradarbiauti su „Šluotos“ žurnalo redakcija. 1960 m. gabus jaunuolis buvo pakviestas įsilieti į „Šluotos“ redakcijos būrį etatiniu dailininku, o neilgai trukus jis buvo paskirtas dirbti žurnalo meniniu redaktoriumi („Šluotos“ redakcijoje R.Palčiauskas dirbo iki 1968 m.).

  1966 m. tuometinis žurnalo „Šluota“ skyriaus redaktorius Česlovas Valadka pasiūlė talentingam karikatūristui piešti komiksus (anuomet dar labai mažai šalyje kultivuojamą žanrą). Sumanymas (komiksas „Širdis, peilis ir koltas“) netruko tapti reikšmingu posūkiu jauno dailininko karjeroje.

  Skaityti likusią straipsnio dalį »

 • Romas Palčiauskas – 80 m.

  Paskelbta gruodžio 8th, 2015 Šarūnas Be komentarų

  Romui Palčiauskui – 80 metų.

  caricatura.lt sveikina jubiliatą, linki jam sveikatos ir visokeriopos sėkmės!

  ***
  Dailininkas, karikatūristas, animatorius, knygų iliustratorius Romas Palčiauskas yra vienas iš nedaugelio Lietuvos komiksų pradininkų, kurio kūrybos kraitėje tokie žinomi ir daugelio pamėgti komiksai, kaip: „Širdis, peilis ir koltas” (1966-1967 m.), „Fredas – „Medinė koja“ (1967-1968 m.), „Džekas ir Bobis“ (1968-1980 m.), „Suodžiaus ir Pempės nuotykiai“ (1973 m.), „Dūda ir Brukas“ (1992-1994 m.), o taip pat ir kiek mažiau žinomų, nedidelės apimties, bet puikių komiksų.

  ***
  Romas Palčiauskas gimė 1935 m. gruodžio 8 d. Šiauliuose. Augo gausioje šeimoje. Tėvas Aleksandras dirbo buhalteriu, mama Jadvyga buvo namų šeimininkė. Mažasis Romas augo kartu su dviem broliais ir sesute. Jis buvo antras vaikas šeimoje.

  Būsimasis dailininkas Šiauliuose lankė Juliaus Janonio vardo vidurinę mokyklą, 1954 m. baigė Telšių dailės mokyklą, kur studijavo dailiosios tekstilės specialybę. Po baigimo kurį laiką dirbo Šiaulių pašte dailininku. 1957 m. įstojo į Dailės institutą, studijavo grafiką, tačiau mokslų ten nebaigė, – savo noru metė studijas, kadangi jauno menininko dvasiniai ir moraliniai įsitikinimai negalėjo susitaikyti su marksizmo-leninizmo katedros stagnatikais. Nuo 1960 m. dirbo „Šluotos“ redakcijoje, pradžioje dailininku, o vėliau meniniu leidinio redaktoriumi.


  Nuotrauka iš Romo Palčiausko asmeninio archyvo.

  Nuo pat vaikystės R.Palčiauską žavėjo animacija, todėl pirmai progai pasitaikius jis pereina dirbti į Chemijos pramonės projektavimo-konstravimo biurą, kur reklamos laboratorijoje kūrė animacinius reklaminius filmukus. Vėliau savo kūrybinę veiklą tęsia Lietuvos kino mėgėjų draugijoje, kur taip pat kūrė mėgėjiškus užsakomuosius (socialinius) animacinius filmukus bei kitą animacijos produkciją.

  Satyros ir humoro žurnalas „Šluota“ 1966-1994 m. laikotarpyje atspausdino apie 200 dailininko sukurtų komiksų. Dailininkas iliustravo 18 knygučių, sukūrė šūsnį mėgėjiškų reklaminių animacinių filmukų, kartu su kino mėgėjais darė animaciją diafilmams ir vaikiškus animacinius filmukus žaisliniams įrenginiams „Vaikų kinas“.

  pieš. Romas Palčiauskas. 1967 m.

  pieš. Romas Palčiauskas. Komiksas „Džekas ir Bobis“.

  caricatura.lt YouTube

  …………………………………………………………………………….

  www.facebook.com/caricatura.lt

 • Revoliucinis satyros žurnalas „Šluota“.

  Paskelbta gegužės 4th, 2014 Šarūnas Be komentarų

  Revoliucinis satyros žurnalas „Šluota“ 1934 m. — atsiradimo istorija (sutrumpinta versija).


  Priešistorija

  Kauno meno mokykloje veikė „Raudonosios pagalbos“ būrelis per kurį komunistai skleidė „teisingas“ idėjas ir savo veiklai plėtoti verbavo jaunimą, „tyrinėjo“ studentų terpę.

  1931 m. P. Vaivada su B. Motuza nusprendė steigti revoliucinių dailininkų kuopelę. Jie užmezgė ryšius su „Raudonąja pagalba“ ir pradėjo aprūpinti ją propagandos įrankiais: piešė komunistų portretus bei darė fotomontažus, lipdė komunistų skulptūrėles.

  Kuopelė formaliai buvo įsteigta 1932 m. pabaigoje.

  Kaip teigia šaltiniai, Kauno komunistų vadovai iškėlė dailininkų kuopelei uždavinį aprūpinti partiją plakatais, vėliavomis, lozungais, transparantais, Sovietų Sąjungos didžiųjų vadų portretais. Pasiraitoję rankoves jaunieji dailininkai entuziastingai pasinėrė kurti ir užtikrinti šios agitacinės ir propagandinės medžiagos srautą. Skaityti likusią straipsnio dalį »

 • „Šluota“ – 80 m.

  Paskelbta gegužės 2nd, 2014 Šarūnas Be komentarų

  „Šluota“ — 80 m.

  1934 m. pavasarį Kaune išėjo pirmasis „revoliucinio“ iliustruoto satyros laikraščio„Šluota“ numeris.

  Artėjant Gegužės Pirmosios šventei, leidinys jau buvo pasiekęs provinciją.

  „Šluotą“ išleido LKP Kauno rajono komiteto vadovaujama Meno mokyklos pirmoji partinė kuopelė ir „pažangių mokinių“ grupė.

  Palėpės „Šluota“

  1934 m. „Šluota“ vadinta palėpės šluota, nes B. Motuza ir B. Žekonis žurnalą spausdino Kauno meno mokyklos grafikos studijoje, palėpėje. Vėliau spausdinimas buvo perkeltas į Tvirtovės g. 86 (sovietmečiu – Jaunosios Gvardijos g. 146).

  1940 m. pirmame numeryje, redakcijos skiltyje, taip aprašoma „Šluotos“ gimimo (atsiradimo) istorija:

  „Š l u o t a gimė palėpėje 1934 m. Revoliucinių dailininkų grupė anose sunkiose sąlygose išleido 5 numerius grolografuotos Š l u o t o s su linoleumo karikatūromis…“

  Pirmasis numeris buvo šešiolikos puslapių. Formatas – 32×23 cm., rausvais viršeliais. Leidinį norėta spausdinti raudonais viršeliais, tačiau nepavyko gauti tinkamo popieriaus.

  1934 m. Pirmasis „Šluota“ numerio viršelis. Pieš. S. Žukas.

  Skaityti likusią straipsnio dalį »