Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas
RSS ikonėlė Pagrindinio puslapio ikonėlė
 • Humoro procedūros #14

  Paskelbta rugpjūčio 22nd, 2017 Šarūnas Be komentarų

  Humoro procedūros #14

  Humoro procedūros – juodojo humoro zona.

  * * *
  #0131 Humoro procedūros
  Du alkani studentai sėdi kambaryje. Gėrinėja.
  – Užuodi, iš kažkur kepsnio kvapas sklinda?
  – Kvaily, nukratyk musę nuo cigaretės galo!

  * * *
  #0132 Humoro procedūros
  – Padavėjau, mano sriuboje musė!
  – Nesijaudinkite, ant duonos tykojantis voras tai tikrai ją sučiups.

  * * *
  #0133 Humoro procedūros
  Gaisras. Pro namo langus veržiasi liepsnos, juodi dūmai.
  Staiga iš laiptinės išbėga aprūkęs mužikas. Apsipila save vandeniu ir lekia atgal į namą.
  Gaisrininkai jo neleidžia:
  – Kur tu?! Sudegsi!
  Jis: – Paleiskite mane, ten mano uošvė!
  Netrukus jis vėl išbėga, apsipila vandeniu ir vėl į laiptinę.
  Pavymui jam šaukia:
  – Kur tu, kvaila išpera!
  Jis: – Tai kad ten uošvė mano, uošvė!!!
  – … ???!!!
  – Aš ją vartalioju, vartalioju…

  * * *
  #0134 Humoro procedūros
  Ežiukas užsukęs į vaistinę sako:
  – Du šimtus prezervatyvų.
  Dvi voveraitės kamputyje šaiposi.
  Ežiukas, pasigręždamas į voveraites:
  – Du šimtus du!!!

  * * *
  #0135 Humoro procedūros
  Vyriškis loterijoje laimėjo 100000 €. Parlekia jis namo pasidalinti džiugia naujiena su savo žmona. Ši pasitinka jį tragiškai gedulinga išraiška veide.
  – Žinai, brangusis, šiandien mirė mano mama…
  Vyriškis įbėga į tualetą, iš kur pasigirsta džiaugsmo klyksmas:
  – Tai bent virina! Eina sau, kaip virina!

  * * *
  #0136 Humoro procedūros
  Moteris gimdo gatvėje. Eina pankas.
  Moteris:
  – Padėkite!
  Pankas:
  – Jablikšt, ir ką čia daryti?
  Moteris:
  – Traukite vaiką už galvos!
  Pankas:
  – Oplia! Išlindo!
  Moteris:
  – Paimki už kojų ir pliaukštelki!
  Pankas (vanodamas vaiką):
  – Ir kad daugiau ten nelįstum!

  * * *
  #0137 Humoro procedūros
  Afrikoje medžiojantį sutuoktinį lydi ponia Smit. Staiga ji išplėšia iš vyro rankų šautuvą ir nusitaiko į ją užpuolusį raganosį.
  – Šauk, nagi šauk greičiau! – rėkia persigandęs vyras.
  – Gerai, – taria žmona, – bet tu turi man pažadėti, kad nesijuoksi iš manęs, jeigu aš prašausiu pro šalį!

  * * *
  #0138 Humoro procedūros
  Karštis. Pliažas. Fotografas su beždžionėle ant peties. Poilsiautojas:
  – Šitai… su beždžionėle… kiek tai kainuos? Fotografas (atidžiai nužvelgdamas poilsiautoją):
  – Nusifotografuoti?

  * * *
  #0139 Humoro procedūros
  Pasisvečiuoti pas dėdę į kaimą atvyko jo sūnėnas iš miesto. Po to, kai dėdė aprodė visą savo ūkį, sūnėną apėmė nuobodulys. Tuomet dėdė pasiūlė:
  – Kodėl gi tau nepaėmus šunis ir šautuvėlį? Prasivaikščiotum mišku, pašaudytum ten.
  Sūnėnas apsidžiaugęs nukiūtino miškan. Po valandos grįžta įaudrintas:
  – Dėde, ar turi daugiau šunų?

  * * *
  #0140 Humoro procedūros
  – Kaip galima suprasti, kad jūsų žmona mirusi?
  – Jeigu kalbėti apie seksą, tai visiškai jokių pokyčių, o štai virtuvėje nešvarių indų krūva sparčiai kaupiasi.

  <<< Humoro procedūros 13

  Humoro procedūros 15 >>>

  ……………

  caricatura.lt YouTube

  …………………………………………………………………………….

  www.facebook.com/caricatura.lt

  Komentuoti