Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas
RSS ikonėlė Pagrindinio puslapio ikonėlė
 • Jonas Varnas – 80

  Paskelbta liepos 6th, 2016 Šarūnas Be komentarų

  Jonas Varnas – 80 m.

  Dailininkas, karikatūristas, grafikas Jonas Varnas / caricatura.lt

  Dailininkas, karikatūristas, grafikas Jonas Varnas gimė 1936 m. liepos 6 d. Raseinių apskrityje, Šiluvos valsčiuje, Papušynio kaime (dabar gyvenvietė Radviliškio rajone).

  1942 m. pradėjo lankyti pradinę Papušynio mokyklą.

  Jonas Varnas:
  „Atidarydavau virtuvės duris ir jau klasėje! Tėvai pradinei mokyklai nuomojo patalpas. Mūsų namai buvo viso kaimo traukos centras.“

  Vaikystėje būsimasis menininkas savo kailiu patyrė karo ir pokario meto siaubus, netektis.
  Jonas Varnas:

  „1941 m. vokiečiams puolant, gimtoji sodyba atsidūrė vos ne pačiame mūšio epicentre. Visa šeima slėpėmės tvirtai suręstame rūsyje. Šalia sodybos sukiojosi sovietinis tankas. Iš jo iššautas, arba į jį paleistas priešų tanko sviedinys pataikęs į svirną sugriovė bei padegė jį, o įsismarkavusi ugnis tvoromis peršoko į greta stovėjusius tvarto pastatus ir supleškino juos. Gerai, kad niekas iš namiškių tuo metu nenukentėjo.
  Po karo, 1948 m., už tėvo ilgą ir smailą piršlio liežuvį mūsų šeima buvo ištremta į Sibirą. Tuo metu mokiausi Šiluvos gimnazijoje, antroje klasėje. 1948 m. gegužės 22 d. mus išvežė.“

  Tremtyje 1948–1953 m. J. Varnas mokėsi Zulumajaus (kaimas Zimos rajone, Irkutsko sritis, Rusija) septynmetėje mokykloje, 1953–1956 m. Centrinio Chazano (gyvenvietė 13 km. į pietvakarius nuo Zimos, Irkutsko srityje, Rusija) vidurinėje mokykloje.

  Baigęs vidurinę mokyklą jaunuolis nusprendė stoti į Vladivostoko (miestas Rusijos Tolimuosiuose Rytuose) jūreivystės mokyklą. Susiruošė į kelionę, tačiau dar Zimos (miestelis Irkutsko srityje, Rusija) geležinkelio stotyje jo laukė nemalonus netikėtumas: tremtinių komendantas sučiuptam nusidėjėliui neleido lipti į traukinį. Teko grįžti atgal, – „gimtajame“ Zulumajuje įsidarbino statybose. 1956–1957 m. ten dirbo statybininku.

  > Iki dugno! <
  >
  Drink till you reach the bottom! <

  pieš. Jonas Varnas

  (Balsavusių – 2)

  1957–1961 m. Oriole (miestas vakarinėje Rusijoje) tarnavo armijoje eiliniu.

  Dar tarnaudamas (tam, kad sutrumpinti tarnybos laiką) kartu su dviem draugais bendražygiais užsidegė noru studijuoti agronomiją Kijevo Žemės ūkio akademijoje. Nors J. Varnas išlaikė visus stojamuosius egzaminus, tačiau iš solidarumo savo draugui (kuris neišlaikė rusų kalbos egzamino) metė iš galvos agronomijos studijų perspektyvą ir po tarnybos kuriam laikui išvyko į Listvianką (gyvenvietė prie Baikalo ežero Irkutsko srityje, Rusija) statyti laivus. Laisvu nuo darbo metu vidurinėje mokykloje mokiniams vedė piešimo pamokas.

  Grįžęs į Lietuvą 1961–1968 m. studijavo LSSR dailės institute (Pedagogikos fakultetas, Grafikos specialybė).
  Už savo ilgą ir aštrų liežuvį baigiamojo egzamino metu „gavo“ metus laiko „pakartoti“ kursą.
  Jonas Varnas:

  „Egzamino metu atsipalaidavau, laidžiau šposus, egzaminatorių paklausiau ar galima Levą Tolstojų sulietuvinus vadinti Liūtas Storulis? Už tai gavau dvejetą ir studijų baigimo diplomo teko laukti dar vienerius metus.“

  > . . . <

  pieš. Jonas Varnas

  (Balsavusių – 1)

  1967–1980 m. Jonas Varnas dirbo dailininku „Lietkoopsąjungoje“ (Lietuvos kooperatyvų sąjunga), o nuo 1980 m. buvo laisvas dailininkas.
  Nuo 1992 m. dienraščio „Lietuvos rytas“ karikatūristas.

  Pirmieji Jono Varno humoristiniai piešiniai buvo nupiešti vidurinės mokyklos sienlaikraščiui.
  Tarnaujant kariuomenėje taip pat teko daug karikatūrų piešti dalinio sienlaikraščiui „Molnija“ („Žaibas“).
  Ir net studijuojant dailės institute apipavidalino mokymo įstaigos sienlaikraštį „Sprigtas“ (1962 m. perėmė sienlaikraščio kūrimo estafetę iš F. Samuko).

  Studijų bičiulių, bendramokslių (A. Šiekštelė, A. Kazakauskas, F. Samukas) pasiekimų karikatūros srityje paviliotas (užkrėstas) J. Varnas pabandė pagauti savo laimės paukštę: nupiešęs nunešė karikatūrų pluoštą į „Šluota“ redakciją, kuri 1963 m. publikavo pirmą jo karikatūrą.

  > Keisk įžaidėją! <
  >
  Change the playmaker! <

  pieš. Jonas Varnas

  (Balsavusių – 1)

  Jonas Varnas dalyvavo apie 383 karikatūrų, plakatų, firmos ženklų parodų Lietuvoje ir užsienyje. Surengė 5 autorines karikatūrų, plakatų ir firmų ženklų parodas. Daugelio respublikinių ir tarptautinių apdovanojimų, premijų bei diplomų laureatas. Darbus spausdino leidiniuose „Šluota“, „Respublika“, „Diena“ ir kituose.

  > A. Sabonis: Svajonių komanda! <
  >
  A. Sabonis: Dream Team! <

  pieš. Jonas Varnas

  (Balsavusių – 1)

  Nuo 1971 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 2009 m. Nacionalinės karikatūristų asociacijos „Humor Sapiens“ narys.

  __________________

  Šarūnas Jakštas
  www.caricatura.lt

  2016 m. liepos 5 d.


  caricatura.lt YouTube

  …………………………………………………………………………….

  www.facebook.com/caricatura.lt

  Komentuoti