Linksmam visas pasaulis atrodo linksmas
RSS ikonėlė Pagrindinio puslapio ikonėlė
 • Asociacija

  Paskelbta spalio 5th, 2009 Šarūnas Be komentarų

  2009 10 05 d.
  Įregistruota Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“.

  Kviečiame tapti Nacionalinės karikatūristų asociacijos “Humor Sapiens” nariu.

  Įstojimo tvarka

  Nacionalinė karikatūristų asociacijaHumor Sapiens“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis narių karikatūristų, satyrikų ir humoristų, bei kitų humoristinių žanrų atlikėjų kūrybinę veiklą.
  Norint tapti NKA nariu, reikia užpildyti prašymą, anketą ir atsiųsti adresu:

  NKA “Humor Sapiens”,
  p.d. 221, LT-10008,
  Vilnius.

  Vilniečiai užpildytus prašymus ir anketas gali perduoti Šarūnui Jakštui arba Jonui Lenkučiui, o Kaune gyvenantys karikatūristai  – Vladimirui Beresniovui.
  Asociacijos Tarybai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo, tampama NKA “Humor Sapiens” nariu.

  Asociacijos narių teisės ir pareigos, naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos:

  1. Asociacijos nariais gali būti bet kurie Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys, kurių darbinė veikla arba hobis yra piešimas , humoras ir satyra, taip pat ir kiti Lietuvos Respublikos piliečiai pripažįstantis Asociacijos įstatus.
  2. Asociacijos nariai moka vienkartinį stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį, kurių dydžius ir mokėjimo tvarką kitiems metams nustato Asociacijos Taryba.
  3. Asociacijos narių skaičius neribotas. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Naujus narius į Asociaciją priima Taryba. Nariai priimami pateikę prašymą raštu ir sumokėję nustatytą stojamąjį bei nario mokestį. Sprendimą dėl priėmimo į asociacijos narius priima Taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
  4. Asociacijos nariais tampama nuo tos dienos, kai yra priimtas teigiamas Tarybos sprendimas, sumokėtas stojamasis įnašas ir nario mokestis.
  5. Kiekvienas asociacijos narys gali laisvai išstoti iš asociacijos. Prašymą narys pateikia Tarybai. Išstojant arba pašalinus narį iš asociacijos, įmokėti įnašai, mokesčiai ar kitas turtas, perduotas asociacijai, negrąžinami.
  6. Asociacija turi teisę pašalinti narius iš Asociacijos, jei jie nesilaiko Asociacijos įstatų, jos valdymo organų nutarimų ir teisėtų reikalavimų, kliudo siekti Asociacijos tikslų, viršija savo įgaliojimus arba nemoka nario mokesčių.

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  TAIP, AŠ SUTINKU.  KĄ REIKIA DARYTI TOLIAU?

  Asmuo, norintis įstoti į NKA „Humor Sapiens“ turi:

  a) paduoti prašymą ir užpildytą anketą NKA Tarybai;

  b) pristatyti dvi 3×4 cm. savo fotografijas;

  c) susipažinti ir laikytis NKA Įstatų;

  d) užmokėti stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį.

  Stojamasis į NKA mokestis sumokamas per banką.
  Užpildant banko blanko formą (Nurodymas pervesti įmokėtus grynuosius pinigus),
  grafoje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti savo vardą ir pavardę bei žodžius: „Karikatūristų asociacijos stojamasis mokestis“.
  PVZ:
  „Jono Petraičio stojamasis mokestis į Nacionalinę karikatūristų asociaciją“.

  Rekvizitai:
  Nacionalinė karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“
  įmonės kodas: 302443524
  sąsk. Nr. LT967044060007170356
  AB SEB bankas
  Banko kodas 70440

  Stojamasis (vienkartinis) mokestis į NKA – 100 Lt (vienas šimtas litų).

  NKA nario mokestis yra 25 Lt (dvidešimt penki litai) metams.

  Dėmesio!
  2009 metų nario mokestis Asociacijos Tarybos sprendimu atšauktas.

  Komentuoti