LITHUANIAN CARICATURE    ***    LIETUVOS  KARIKATŪRŲ  PORTALAS    ***    CARICATURAS DE LITUANO
Karikatūra, karikatūros, karikatūristai www.caricatura.lt
LITHUANIAN CARICATURE    ***    LIETUVOS  KARIKATŪRŲ  PORTALAS    ***    CARICATURAS DE LITUANO
Apie projektą

PROJEKTO TIKSLAI

       Šio projekto tikslas - padėti propaguoti Lietuvos karikatūristų darbus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Skatinti autorius piešti ir publikuoti savo darbus, aktyviai įsitraukti ir dalyvauti vystant karikatūros meną.

PERIODINIŲ KARIKATŪRŲ LEIDINIŲ STOKA

       Tiek prieškario Lietuvoje, tiek ir Sovietų Sąjungos Lietuvoje egzistavo leidinių, kuriuose buvo publikuojami dailininkų-karikatūristų darbai. Vien savo buvimu leidiniai sudarė sąlygas, skatino “Linksmosios grafikos” (karikatūros) meistrus publikuoti, pristatyti savo darbus plačiai visuomenei. Tai skatino kiekvieną menininką tobulėti, vystytis, galų gale sveikai konkuruoti tarpusavyje, pasitempti, vystyti savo meistriškumą.
       Sovietų Sąjungos Lietuvoje nuo 1956 m. buvo atnaujintas satyros ir humoro žurnalo “Šluota” (ŠLUOTA>>>) leidimas. Jeigu sulygintume pirmuosius leidinio numerius su paskutiniais “Šluotos” gyvavimo metais, pastebimas ryškus ir kokybiškai ženklus šuolis: dailininkų piešinių meninis lygis išaugo, ištobulėjo piešimo technika, pagausėjo meninių išraiškos priemonių įvairovė, kai kurių autorių piešiniai tapo tikrais “mažosios grafikos” šedevrais.
       Deja, šiuo metu tenka pripažinti, kad panašaus leidinio nėra (“Šluotos” tiražas aštuntame dešimtmetyje siekė 110 tūkstančių egzempliorių). Dailininkams-karikatūristams nėra kur publikuoti savo darbų (suprantama, su tam tikromis išlygomis, kuomet karikatūros atskiruose laikraščiuose ar žurnaluose publikuojamos kaip straipsnių iliustracijos ar priedai prie jų). Visa eilė gabių ir talentingų dailininkų-karikatūristų šiuo metu nebepaišo karikatūrų, nors su mielu noru tai darytų, tačiau dėl neturėjimo kur publikuoti ir labai mažų honorarų už piešinius, jie to nedaro. Daugeliui karikatūristų piešti karikatūras nėra pragyvenimo šaltinis, jiems tai - tik hobis.

MENINĖS KARIKATŪROS VAKUUMAS

       Pagrindinė priežastis kuri paskatino imtis įgyvendinti šį projektą yra ta, kad Lietuvoje atsirado meninės karikatūros vakuumas. Karikatūrų (kaip tokių) tai šen, tai ten pasirodo, jas spausdina tai vieni, tai kiti leidiniai. Tačiau karikatūros labai dažnai yra spausdinamos kaip straipsnius “palydinčios” iliustracijos, konkrečios dienos, ar savaitės aktualių įvykių grafinis atvaizdavimas, straipsnio temos papildymas.
       Užsakominės karikatūros yra piešiamos pagal nustatytus, apibrėžtus redakcijų rėmus, tam tikras temas, nusistovėjusį konkretaus leidinio pageidavimą, ar užduotį (politinės, verslo, laisvalaikio ir pan.).
       Šiuo metu žiniasklaidoje pasigendama karikatūrų “laisva tema”, karikatūrų kurios nėra “įrėmintos” į redakcijų "rėmus" ir kurias dailininkai paišo nesusaikstyti kokių nors įsipareigojimų ar suvaržymų.
       Meninių karikatūrų stoka spaudos leidiniuose (nebėra poreikio) nebeskatina karikatūristus piešti (kuriam tikslui paišyti, jeigu vis vien niekas nespausdins…).
       Profesionalių karikatūristų Lietuvoje tikrai netrūksta. Savo darbais jie galėtų džiuginti karikatūros žanro gerbėjus, tačiau užsakominio žanro karikatūros šiuo metu lengviau skinasi kelią į leidinius, nei meninės karikatūros.

PROJEKTO SVARBUMAS

       Pirmenybė publikuoti darbus būtų teikiama meninėms karikatūroms ir jaunųjų talentų paieškai, nes būtent pradedantiesiems yra sunkiausia publikuoti savo darbus  (Pvz. “Šluotoje” buvo rubrika – “Nauji veidai” kurioje buvo pristatomi jaunųjų karikatūristų piešiniai).
       Tiesa, galima būtų paprieštarauti, kad šiuo metu kaip tik yra daug internetinių portalų, kur jaunimas gali patalpinti savo kūryba, tačiau tų portalų lankytojai negali kvalifikuotai įvertinti publikuojamų darbų, pasidalinti savo profesionaliais įgūdžiais ir patirtimi, patarti ir nukreipti jaunuosius menininkus tobulėjimo, vystymosi keliu.
       Tikuosi, kad šio projekto įgyvendinimas sudarys realiai palankias sąlygas vystyti karikatūros meną Lietuvoje, puoselės jį, padės menininkams tobulėti.Redaktorius
2007.07.07
[email protected]

www.caricatura.lt
 
Karikatura Karikaturoe, Galerija
 
E-mail: [email protected]
 
Visos teisės saugomos. © 2007–2024 caricatura.lt. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką caricatura.lt sutikimą.
Copyright © 2007–2024 caricatura.lt. All rights reserved.