LITHUANIAN CARICATURE    ***    LIETUVOS  KARIKATŪRŲ  PORTALAS    ***    CARICATURAS DE LITUANO
www.caricatura.lt
LITHUANIAN CARICATURE    ***    LIETUVOS  KARIKATŪRŲ  PORTALAS    ***    CARICATURAS DE LITUANO
Autorinė teisė
SmileAttention
 
      Leidimas publikuoti tinklapyje www.caricatura.lt autorių darbus yra suderintas su pačiais autoriais.
       Panaudoti medžiagą iš tinklapio www.caricatura.lt galima tik gavus pačių autorių sutikimą arba tinklapio administracijos raštišką leidimą ir nurodžius aktyvią nuorodą www.caricatura.lt.

       Svetainės www.caricatura.lt turinys, įskaitant nuotraukas, grafinius elementus, tekstą ir dizainą yra saugomas pagal autorių teisių ir kitus intelektinės nuosavybės įstatymus. Be Lietuvos karikatūrų portalo caricatura.lt leidimo draudžiama naudoti ir platinti interneto svetainėje www.caricatura.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją bei medžiagą kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse. Šios svetainės turinys negali būti kopijuojamas komerciniam naudojimui ir platinimui, keičiamas ar pakartotinai skelbiamas kitose svetainėse.
       Informacija, kuri pateikiama svetainėje, yra reguliariai tikrinama ir nuolatos atnaujinama, tačiau, nepaisant to, Redakcija neatsako už pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl svetainėje www.caricatura.lt pateiktos informacijos naudojimosi (pvz., komentarai, kurie gali būti įrašyti programų-robotų).
       Redakcija turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti informaciją ir duomenis.
Visi logotipai ir ženklai, panaudoti caricatura.lt svetainėje, yra apsaugoti, jeigu nenurodyta kitaip.
       Visais klausimais dėl autorinių teisių bei www.caricatura.lt esančios medžiagos panaudojimo kreipkitės el. paštu: [email protected].

 
 
Naujoje LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO
redakcijoe nebeliko ankstesnio 25 straipsnio:
25 straipsnis. Kūrinio panaudojimas karikatūrai ar parodijai
      Leidžiama be autoriaus ar kito autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo panaudoti kūrinį karikatūrai ar parodijai.

Satyros laisvė yra sudėtinė (kūrybinės) saviraiškos laisvės dalis.

Lietuvos Respublikos įstatymai ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis saugo ne tik saviraiškos laisvę, bet taip pat būdus ir priemones, kuriuos panaudojant ji yra įgyvendinama.
Todėl įvairios saviraiškos (išraiškos) priemonės (humoreska, feljetonas, satyra, groteskas, karikatūra, fotomontažas ir pan.), kaip saviraiškos laisvės įgyvendinimo elementai, taip pat yra saugomi Konvencijos 10 straipsnio.
Be to, saviraiškos laisvė taikytina ne tik paprastai, nekenksmingai ir nereikšmingai informacijai bei idėjoms, bet ir tokiai informacijai, kuri įžeidžia, šokiruoja, kelia nerimą valstybei ar kuriam nors jos sluoksniui. Kaip yra pažymėjęs Europos Žmogaus Teismų Teismas, toks yra pliuralizmo, tolerancijos bei plačių pažiūrų siekimo poreikis, be kurio negali egzistuoti demokratinė visuomenė. Šiais ir kitais savo sprendimais šis teismas ir nacionaliniai teismai yra suformavę pamatus žurnalisto teisei „kritikuoti“, „šokiruoti“ ir „provokuoti“.
Tačiu atkreiptinas dėmesys, kad satyros laisvė, kaip ir saviraiškos laisvė iš kurios yra kildinama, nėra absoliuti.

 
 

      Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 2003 m. kovo 5 d. Nr. IX-1355; 1999 m. gegužės 18 d. Nr.VIII-1185). Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas 2003 m. rugpjūčio 29 d. priimtas LR Vyriausybės nutarimas "Dėl atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos”.


      Administracinę atsakomybę už neteisėtą literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos viešą atlikimą, atgaminimą, viešą paskelbimą, kitokį panaudojimą bet kokiais būdais ir priemonėmis siekiant turtinės naudos, taip pat neteisėtų kopijų platinimą, laikymą, importavimą, eksportavimą ar gabenimą siekiant turtinės naudos nustato Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214 (10) straipsnis.
      Baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus autorių teisėms ir gretutinėms teisėms nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXIX skyriaus “Nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei” 191, 192, 193, 194 straipsniai.


caricatura.lt
 
 
Galerija01 Galerija caricatura.lt Galerija01
 
E-mail: [email protected]

Visos teisės saugomos. © 2007–2024 caricatura.lt.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką caricatura.lt sutikimą ir nurodžius aktyvią nuorodą caricatura.lt.
Copyright © 2007–2024 caricatura.lt. All rights reserved.