LITHUANIAN CARICATURE    ***    LIETUVOS  KARIKATŪRŲ  PORTALAS    ***    CARICATURAS DE LITUANO
Karikatūra, karikatūros, karikatūristai www.caricatura.lt
LITHUANIAN CARICATURE    ***    LIETUVOS  KARIKATŪRŲ  PORTALAS    ***    CARICATURAS DE LITUANO
Satyros ir humoro žurnalas "Šluota"
Palėpės "Šluota"

       Satyros ir humoro žurnalas „Šluota” pirmą kartą pasirodė 1934 m. pavasarį Kaune. Jį įsteigė ir leido (nelegaliai) LKP Kauno rajono revoliucinių dailininkų grupė. 1934 m. "Šluota" įvardijama kaip "satyros laikraštis".
1934 m. Šluotos Nr.1 viršelis
1934 m. "Šluotos" Nr.1 viršelis (fragmentas)
pieš. S. Žukas
 

     1940 m. pirmame numeryje, redakcijos skiltyje, taip aprašoma "Šluotos" gimimo (atsiradimo) istorija:

     "Š l u o t a gimė palėpėje 1934 m. Revoliucinių dailininkų grupė anose sunkiose sąlygose išleido 5 numerius grolografuotos Š l u o t o s su linoleumo karikatūromis..."

 
"Šluota" 1940 m. Nr.1., Šluotos redakcijos žodis
Žurnalas "Šluota", 1940 m. Nr.1. Šluotos redakcijos žodis
 
     Pirmasis numeris buvo šešiolikos puslapių. Formatas - 32X23 cm., rausvais viršeliais. Leidinį norėta spausdinti raudonais viršeliais, tačiau nepavyko gauti tinkamo popieriaus.      Išleistų numerių skaičius ginčytinas. 1940 m. "Šluotos" redakcijos žodyje parašyta - "...išleido 5 numerius ...". Tuo tarpu "Išvystyto socializmo" Sovietų Lietuvos šaltiniai tvirtina, kad buvo išleisti 7 numeriai.
     Teigti, kad vis tik buvo išleisti 5 žurnalo numeriai ir du papildomi informacinio-agitacinio pobudžio "agitpropai", būtų teisingiau.
     1934 m. - 5 numeriai. 1935 m. (gegužės mėn.) - tik 1 numeris (teksto nebuvo, tik piešiniai ir vienintelė, kaip teigiama, karikatūra) ir 1936 m. (vasarą) - tik 1 numeris (kuriame satyros ir humoro galima sakyti nerasta - nekrologas tarybinės šalies rašytojui, reportažas apie darbininko laidotuves ir pan.).
 

1940-1941 m. "Šluota"

      1940 m. Liepos 12 d. išleidžiamas pirmas (jau legaliai leidžiamas) sovietinės Lietuvos "Šluotos" numeris.

Žurnalo "Šluota" 1940 m. Nr.1 viršelis
1940 m. Nr.1. žurnalo "Šluota" viršelio fragmentas
pieš. V. Mackevičius
 

      Žurnalą leido Agitpropas, o nuo 1941 m. gegužės mėn. - Tiesos leidykla.
      Per nepilnus metus (nuo 1940 m. liepos mėn. iki 1941 m. birželio mėn.) išleisti 48 numeriai (23 numeriai 1940 m. ir 25 numeriai 1941 m.). Paskutinis numeris (48-tas) išleidžiamas antrąją karo dieną - 1941 m. birželio 23 d.

      Visų žurnalo numerių vyr. redaktorius - Stepas Žukas.
      Redakcijos laikinas adresas buvo Kaune, Aušros g. 15, vėliau redakcija persikėlė į Stalino (dabartinė Laisvės alėja) prospektą 41b.

      Pirmųjų dviejų "Šluotos" žurnalo numerių tiražas - 10.000 egz. Nuo trečio žurnalo numerio Šluotos tiražas padidinamas iki 15.000 egz. 1941 m. tiražas vėl sumažėja iki 10.000 egzempliorių. Pirmieji žurnalo numeriai kainavo 50 ct. Vėliau (nuo 1940 m. Nr.20) žurnalo kaina buvo 50 kapeikų.
      Visi žurnalo "Šluota" puslapių numeriai tęstiniai: pirmo žurnalo numerio pradinis puslapis - pirmas, o paskutinio numerio (48-to), paskutinis puslapis - 810-tas.

 
1940 m. "Šluota". Rubrika "Aš noriu tave iššluoti!"
1940 m. žurnalas "Šluota". Rubrikos pavadinimas
 
Dingusi "Šluota". 1941-1956 m.
 
       Kodėl žurnalas nespausdinamas karo metais, tai kaip ir aišku - Stepas Žukas ir Co. pasitraukia į Sovietų Sąjungos gilumą. Tačiau kodėl "Šluotos" leidimas neatnaujintas buvusiam vyr. redaktoriui sugrįžus į Kauną?
     Gal todėl, kad jis tuo metu dėstytojauja ir jam nėra laiko atnaujinti satyros ir humoro žurnalo leidimo? (1944-46 m. Stepas Žukas dėstytojauja tuometiniame Kauno Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute).
     Tikėtina, kad tik Stepo Žuko energijos dėka "Šluota" pasirodė 1940 metais. Šiandien galima tik daryti prielaidą, kad dėl jo ankstyvos mirties (1946 m., eidamas 42-us metus, Stepas Žukas iškeliavo Anapilin) neliko žmogaus, kuris galėtų įtikinti funkcionierius atnaujinti "Šluotos" leidimą. Satyros ir humoro žurnalas vėl pradėtas leisti tik po 15 metų pertraukos.
 


"Šluotos" prisikėlimas. 1956 m.
Šluota Logo 1956 m.
       Po antro pasaulinio karo, Sovietų Sąjungos Lietuvoje, tik nuo 1956 m. buvo atnaujintas satyros ir humoro žurnalo “Šluota” leidimas. Žurnalo leidyba buvo perkelta į Vilnių.
1956 m. Šluotos Nr.1 viršelis
1956 m. "Šluotos" Nr.1 viršelis (fragmentas)
pieš. K. Valaitis

     1956 m. gruodžio mėn. išėjo pirmas atnaujinto satyros ir humoro žurnalo "Šluota" numeris. Pirmo numerio viršeliuose pasirodė konkursiniai dailininkų darbai. Pirmąjį viršelį su moto "Sausoji šluotelė/ žaliuoti pradėjo!" nupiešė K. Valaitis. Kitų pirmo numerio viršelių dailininkai - J. Buivydas ir S. Krasauskas.
     "Šluota" buvo 16 pusl., kainavo 2 rb., apimtis - 2 spaudos lankai. Periodiškumas - du kartus per mėnesį (24 Nr. per metus). Tiražas per 1957 metus šoktelėjo dvigubai ir pasiekė 40 tūkstančių egz.
     Didžioji dalis spausdinamų karikatūrų buvo socialinės, buitinės, gamybinės arba politinės tematikos.

 

Bus daugiau...

Redaktorius
2014.01.30-02.14
[email protected]

 
Revoliucinis satyros žurnalas „Šluota“ >>>
„Šluota“ – 80 m. >>>

Satyros ir humoro žurnalas "Šluota"
 
Komentarai
Konkurso komentarai, tekstai
Comment

 
E-mail: [email protected]
 
Visos teisės saugomos. © 2007–2024 caricatura.lt. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką caricatura.lt sutikimą.
Copyright © 2007–2024 caricatura.lt. All rights reserved.